• Doorlichting en organisatieontwikkeling

Doorlichting en organisatieontwikkeling

Hieronder vindt u verschillende beschrijvingen van projecten die ik gedaan heb. Daarnaast treft u een lijst aan van door mij uitgevoerde projecten.

Spoedeisende Medische Hulp-keten Zeeland
"Onderzoek de spoedeisende medische hulp in de Provincie Zeeland". Een markante opdracht. Wat is dat eigenlijk, SMH? Wie hebben daar een belang bij? Wie leveren er een bijdrage aan? En hoe beïnvloedt de ene keuze de andere? Een zeldzaam boeiend onderwerp, want buitengewoon complex. Complex vanwege de vele actoren die een belangrijke rol spelen. Vanwege de verschillende werelden die samenkomen. Vanwege de eigenheden van de provinciale cultuur. Het resultaat: een scherpe analyse, pijnlijk heldere conclusies en breed gedragen aanbevelingen. Het begin van ontwikkelingstraject van ketenpartners uit het private zorg- en het publieke domein.

Vereniging van gezondheidszorginstellingen
De Financiële administratie van deze vereniging dreigt door haar hoeven te zakken. Vraag: analyseer wat nodig is om de FA weer op orde te krijgen. Na gesprekken met de medewerkers van de FA en met hun interne klanten en het management wordt duidelijk dat de financiële functie niet is meegegroeid met de stormachtige ontwikkeling van het bureau. Snelle actie (in de vorm van uitbreiding van de formatie) is nodig om acute problemen te voorkomen. Daarnaast moet structureel aandacht besteed worden aan het opkrikken van het niveau van de ondersteunende diensten. Zonder dat het instituut of mensen beschadigd zijn kan hieraan gewerkt worden.

Stichting Geneeskunde Walcheren
“Wat is er nodig om de samenwerking tussen eerste en tweede lijn in onze regio weer te laten opbloeien?” De transmurale zorg blijkt al geruime tijd aan erosie onderhevig. Oorzaken zijn de verjonging van het doktersbestand, de toenemende concurrentie tussen eerste en tweede lijn en diverse crises in maatschappen en onder huisartsen. In een gespreksronde langs bestuurders en betrokken dokters tref ik een veelheid aan wederzijdse beelden aan. Die vat ik samen in enkele pakkende metaforen. Op grond van mijn terugkoppeling aan alle betrokkenen besluit de opdrachtgever het heft weer in handen te nemen en organiseert twee symposia. Daarbij zijn vrijwel alle huisartsen en specialistenmaatschappen vertegenwoordigd. Naast inhoudelijke bijdragen spelen enkele acteurs de gecollecteerde beelden uit, tot vermaak van, en herkenning bij de aanwezigen. Het resultaat: er worden bestuurlijk spijkers met koppen geslagen en de samenwerking tussen specialisten en huisartsen krijgt weer een impuls.