Intervisie

Ik begeleid al jaren met veel plezier intervisiegroepen voor collega-adviseurs en voor toezichthouders en bestuurders in de zorg. De deelnemers ervaren intervisie als een waardevolle aanvulling en verrijking van het professionaliseringsrepertoire. Zij reflecteren op hun eigen casuïstiek, krijgen nieuwe inzichten over hun handelen en ontdekken dat ze alternatieven hebben voor de keuzes die ze maken. Ze ervaren dat ze er betere professional van worden en meer inzicht krijgen in de dynamiek in de boardroom. En dat komt de vitaliteit van de organisatie waar ze voor werken ten goede.

Wat is het?

Bij intervisie reflecteer je in een vaste groep van 6 tot 8 personen aan de hand van concrete werksituaties. Als toezichthouder opereer je altijd in relatie met anderen. Collega-toezichthouders, maar ook de bestuurders. In die interactie is sprake van groepsdynamiek. Bij intervisie is die groepsdynamiek vaak het onderwerp van onderzoek.

Hoe werkt het?

Meestal komt per bijeenkomst een casus aan de orde. De casusinbrenger vat de casus samen op 1 A4 en sluit af met een vraag. In overleg met de casusinbrenger kies ik een passende methode. Aan methoden trouwens geen gebrek, ik heb er zo’n 25 ter beschikking. De collega’s dragen geen oplossingen aan, maar stellen helpende vragen aan de hand van de intervisiemethode. Zo verdiept zich je inzicht op het ingebrachte vraagstuk en op de verschillende manieren waarop je kan handelen. Belangrijke randvoorwaarde is een open, veilige en lerende omgeving.

Wat levert het op?

Van tevoren bepaal je zelf wat je in wilt brengen en wat je vraag is. Het kan gaan over meer inzicht in processen, of over wat die processen met je doen of over de vraag wat er voor zorgt dat die processen dat met je doen. In de theorie over het leren gaat het dan om single loop learning, double loop learning of triple loop learning….