Doorlichting en organisatieontwikkeling

Soms loopt het niet in een organisatie. Als ik gevraagd wordt om zo’n organisatie weer aan de praat te krijgen, start ik met het maken van een analyse, de diagnose van wat er aan de hand is. Scherp, met gevoel voor vaak complexe verhoudingen en herkenbaar. Maar altijd met u op zoek naar mogelijkheden om het ontwikkelingspotentieel van uw mensen en organisatie te benutten. Dat lukt doordat mensen mij hun vertrouwen schenken.

Maar bij zo’n doorlichting blijft het niet. Afhankelijk van de diagnose kom ik met een voorstel voor een interventie, waarbij ik zo mogelijk op zoek ga naar het activeren van de potentie van de organisatie. Vaak gebruik ik daarbij de methode van Waarderend onderzoek. Een enkele keer is er wat anders aan de hand en werkt dat niet. Maar in het algemeen heb ik ontdekt dat het vergroten van de verantwoordelijkheid van medewerkers leidt tot verrassende resultaten.