Visie

Organisaties zijn en hebben (net als individuen) samenwerkingsverbanden. Als die samenwerking goed verloopt, is dat goed voor de organisatie en voor de mensen die erin werken. Gaat er iets mis in die samenwerking dan helpen vaak eenvoudige ingrepen en hulpmiddelen. Want de kennis die nodig is om zaken beter te laten verlopen, is meestal wel aanwezig.

Het blijkt vaak voldoende om het bewustzijn van en in de organisatie te vergroten en de verantwoordelijkheden helder te krijgen. Leren kijken achter het vraagstuk. Op zoek naar inconsistenties tussen beleden waarden en hardnekkig gedrag. Dat kan leiden dat tot een paradigmashift. En tot leren leren. Volgens mij is dat een essentieel verschil tussen goede, en de beste organisaties.

Geen organisatie kan zich ontwikkelen zonder ontwikkeling van de personen die er in werkzaam zijn. Met dit inzicht houd ik altijd rekening. Ik gebruik bij voorkeur een coachende stijl. Ik vertel mensen niet wat ze moeten doen of hoe ze hun problemen moeten oplossen, maar help ze daar zelf verder mee te komen. Daarnaast heb ik nog talrijke inspiratiebronnen die mij ondersteunen in mijn ontwikkeling. Ik vind het belangrijk ook zelf in ontwikkeling te blijven.