Opvolgingsvragen

Een van de meest essentiële opdrachten van een Raad van Toezicht is die van het voorzien in de opvolging van de bestuurder. Dat is altijd een spannend traject. Ik heb het zelf als toezichthouder een paar maal aan de hand gehad (en daar veel van geleerd) en een paar maal een RvT begeleid in dat proces.

Er speelt altijd een aantal vragen: Hoeveel ervaring met werving- en selectieprocessen hebben wij in huis? Houd je dat proces geheel in eigen hand, of betrek je een gespecialiseerd Werving- & Selectiebureau? Welk bureau sluit het beste aan bij de specifieke wensen en eisen van de organisatie?

Ik ken het veld van de W&S-bureaus goed en kan op grond van een snelle analyse van uw vraag helpen bij het regisseren van een open en transparant proces om tot een keuze te komen.