Coaching

Je hebt het gevoel dat je op een kruispunt staat in je (professionele) leven. Dat kan gaan over een gewenste gedragsverandering, over de volgende stap in je carrière of over de omgang met een collega. Soms kun je er de vinger opleggen, maar dat lukt niet altijd. En toch, je weet dat meer inzicht belangrijk is om verder te komen.

Als coach kan ik je begeleiden op de ontdekkingstocht naar die verborgen inzichten. Ik stel onbevooroordeelde vragen. Ik help met het leggen van verbanden tussen ogenschijnlijk losstaande situaties. Ik blijft doorvragen totdat je jezelf bewust wordt van waar het om draait, ik geef terug wat ik zie. En vooral: ik ga met jou op zoek naar de samenhang tussen ratio en gevoel. Om dan de vertaalslag te maken naar een gewenste wijziging in je gedrag en functioneren.

Theorie, Methoden en Technieken

Meestal gebruik ik geen vaste methoden en technieken. Die staan uiteraard wel tot mijn beschikking. Ik heb mij geschoold in Motiverende gespreksvoering en werk graag oplossingsgericht.

Ik heb het vak geleerd bij het Motivation Management Institute in Californië. Ook volgde ik de fundamentals van Organizational and Relational System Coaching.

Uitgangspunten van mijn manier van werken zijn:

  • mensen hebben een innerlijk besef van de goede richting en weten wat ze willen;
  • mensen beschikken over de innerlijke bronnen om alles wat ze willen te kunnen bereiken;
  • een coach is er niet om antwoorden te geven op vragen, maar om als katalysator de klant te helpen zijn eigen antwoorden te vinden;
  • het optimale klimaat voor ontdekking is vertrouwen, onvoorwaardelijke acceptatie en uitgestelde oordelen.

Persoonskenmerken

Betrokken op de persoon, niet op zijn of haar vraagstuk, nieuwsgierig naar samenhangen, vertrouwenwekkend, ondernemend maar niet commercieel, helder luisterend, rustig, enthousiast.

Klanten

Onder andere: UMCU, P&O Ferries, LUMC, VOPAK, Totems Communications, De Kamervraag, AAG, Exodus Nederland, Middin, CG-raad, Ons Tweede Thuis, Amsterdams Fonds voor de Kunsten, Het Bosschap, Capgemini, Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond.

Naast mijn coachpraktijk heb ik een organisatieadviespraktijk, met een accent op de gezondheidszorg en wel in het bijzonder op governance vraagstukken, strategische en operationele doorlichtingen en samenwerkings- en ontwikkelvraagstukken. Ook ben ik actief als teamcoach. Hier vindt u een lijst met uitgevoerde opdrachten.

Aanpak

Geen traject is hetzelfde, maar meestal spreek ik een serie van zes gesprekken af van ieder drie kwartier of anderhalf uur. Afhankelijk van de aard van de vraagstukken zit er meestal een week of drie tussen twee gesprekken. Ik vraag mijn klant om voor ieder gesprek een vraag mee te nemen waar hij of zij in die sessie een antwoord op wil hebben. Halverwege en aan het eind van het traject evalueren we expliciet, maar eigenlijk vindt er voortdurend een evaluatie plaats. Het komt voor dat een traject korter of langer duurt dan zes gesprekken. Meestal is de totale doorlooptijd van een traject ongeveer een half jaar, maar langerdurende coachrelaties komen ook voor.

Ik houd mij aan de Ethische Gedragscode Nederlandse Beroepscoaches.