Governancevragen

In de bijna 25 jaar dat ik als bestuursadviseur werkzaam ben, heb ik veel ervaring opgedaan met de begeleiding van Raden van Bestuur en Raden van Toezicht. Vaak bij fusies en andere samenwerkingsvragen. Maar ook bij opvolgingsvragen. Verder heb ik ervaring opgedaan als extern evaluator van Raden van Toezicht. Ik verzorg voor de NVTZ-academie de cursus Adequaat Toezicht bij Calamiteiten. Ook begeleid ik voor de NVTZ en de NVZD intervisiegroepen van toezichthouders respectievelijk bestuurders in de zorg.

Fusie

Bij fusies komt het op twee dingen aan: expertise als het gaat om de procedures en vertrouwen als het gaat om de processen. De procedures zijn belangrijk, om niet te zeggen essentieel. Het komt bij een fusie vooral aan op de kwaliteit van het proces. Als u mij inschakeld als begeleider van uw fusieproces, dan sta ik letterlijk tussen de partijen. Meestal wordt ik gevraagd om als voorzitter op te treden van de diverse overleggen: bestuurders, toezichthouders, medezeggenschapsorganen en vakbonden. En dat helpt. Het lukt mij over het algemeen om het vertrouwen te winnen van alle betrokkenen. Ik investeer dan ook in alle relaties. Dat kost in het begin wat tijd, maar betaalt zich later in het proces dubbel en dwars terug.

Samenwerking

Bij het begeleiden van andersoortige samenwerkingsprocessen werkt het niet veel anders. Ook daar is vertrouwen cruciaal. Het kan gaan om het tot stand brengen van nieuwe samenwerkingsverbanden (zo heb ik een aantal huisartsenposten tot stand helpen brengen), maar ook om het onderhoud van bestaande samenwerkingsverbanden. U kunt denken aan Raden van Toezicht, Raden van Bestuur, maatschappen en MT’s, maar ook aan te integreren afdelingen van gefuseerde organisaties. Ik gebruik graag creatieve technieken en -middelen. Steeds in goed overleg met de opdrachtgever en de betrokkenen.

Opvolgingsvragen

Niet iedere Raad van Toezicht heeft veel ervaring met het werving- en selectieproces voor het vinden van een nieuwe bestuurder. Houd je dat proces geheel in eigen hand, of betrek je een gespecialiseerd bureau? Maar welk bureau sluit het beste aan bij de specifieke wensen en eisen van de organisatie? Ik ken het veld van de W&S-bureaus goed en kan op grond van een snelle analyse van uw vraag helpen bij het regisseren van een open en transparant proces om tot een keuze te komen. Lees hier meer.

Externe evaluatie functioneren Raad van Toezicht

Als Raad van Toezicht wordt u verondersteld uw functioneren jaarlijks te evalueren. De Zorgbrede Governancecode schrijft voor dat u dat proces tenminste eenmaal per drie jaar extern laat begeleiden. Maar er kan ook een andere aanleiding zijn om te kiezen voor een onafhankelijke buitenstaander.

Adequaat toezicht bij calamiteiten

Voor de NVTZ academie verzorg ik de eendaagse cursus over dit onderwerp.
Lees hier meer.

Intervisie voor toezichthouders in de zorg

Op de site van de NVTZ vertel ik meer over mijn passie voor het begeleiden van intervisie voor toezichthouders.