Teamcoaching

Als ik gevraagd word om een teamcoachings- of teambuildingsdag te organiseren, gaat het vaak over visieontwikkeling, teambuilding of het creëren van draagvlak voor ingewikkelde samenwerkingsvraagstukken.

Als ik gevraagd word om een teamcoachings- of teambuildingsdag te organiseren, ga ik eerst op zoek naar het doel. Waar staat de organisatie, wat is nodig om een ontwikkelslag te maken. Meestal probeer ik enkele medewerkers van het betrokken team te spreken.

Gaandeweg ontstaat dan het ontwerp van de dag(en). Dat koppel ik terug naar de opdrachtgever; samen besluiten we wat zou kunnen werken. Vaak terugkerende elementen zijn een kennismakingsoefening, een visualisatie, een organisatieopstelling, een teamwandeling, storyboarding en andere technieken.

Ik heb een voorkeur voor oplossingsgerichte coachtechnieken, omdat onderzoek en de praktijk uitwijzen dat die het meest effectief zijn.