Zelfevaluatie Raad van Toezicht

Het begeleiden van een zelfevaluatie is altijd een intiem proces. Heel geregeld blijken er onverwachte thema’s aan de orde te zijn, die niemand had zien aankomen. Ik probeer in dergelijke gevallen altijd om het goede gesprek binnen de Raad te faciliteren door een veilig werkklimaat te scheppen.

Ik overleg van te voren met de opdrachtgever (meestal de voorzitter) over de aanleiding, de aandachtspunten en de manier waarop we vormgeven aan de evaluatie. Vaak gebruik ik een uitgebreide vragenlijst. Altijd maken interviews met ieder van de toezichthouders, de bestuurders(s) en de eventuele secretaris onderdeel uit van mijn werkzaamheden.

Ongeveer de helft van de evaluaties die ik uitvoer betreft organisaties met een specifieke identiteit.