Diensten

Wat kan ik voor u betekenen? 

Governancevragen

In de bijna 25 jaar dat ik als bestuursadviseur werkzaam ben, heb ik veel ervaring opgedaan met de begeleiding van Raden van Bestuur en Raden van Toezicht. Vaak bij fusies en andere samenwerkingsvragen. Maar ook bij opvolgingsvragen. >>

Teamcoaching

Als ik gevraagd word om een teamcoachings- of teambuildingsdag te organiseren, gaat het vaak over visieontwikkeling, teambuilding of het creëren van draagvlak voor ingewikkelde samenwerkingsvraagstukken. >>

Doorlichting en Organisatieontwikkeling

Soms loopt het niet in een organisatie. Als ik gevraagd wordt om zo’n organisatie weer aan de praat te krijgen, start ik met het maken van een analyse, de diagnose van wat er aan de hand is. Scherp, met gevoel voor vaak complexe verhoudingen en herkenbaar. >>

Coaching

Je hebt het gevoel dat je op een kruispunt staat in je (professionele) leven. Dat kan gaan over een gewenste gedragsverandering, over de volgende stap in je carrière of over de omgang met een collega. Soms kun je er de vinger opleggen, maar dat lukt niet altijd. En toch, je weet dat meer inzicht belangrijk is om verder te komen. >>

Zelfevaluatie Raad van Toezicht

Het begeleiden van een zelfevaluatie is altijd een intiem proces. Heel geregeld blijken er onverwachte thema’s aan de orde te zijn, die niemand had zien aankomen. Ik probeer in dergelijke gevallen altijd om het goede gesprek binnen de Raad te faciliteren door een veilig werkklimaat te scheppen. >>

Intervisie

Ik begeleid al jaren met veel plezier intervisiegroepen voor collega-adviseurs en voor toezichthouders en bestuurders in de zorg. De deelnemers ervaren intervisie als een waardevolle aanvulling en verrijking van het professionaliseringsrepertoire. >>

Opvolgingsvragen

Een van de meest essentiële opdrachten van een Raad van Toezicht is die van het voorzien in de opvolging van de bestuurder. Dat is altijd een spannend traject. Ik heb het zelf als toezichtouder een paar maal aan de hand gehad (en daar veel van geleerd) en een paar maal een RvT begeleid in dat proces. >>

Kennismaken?

Natuurlijk is elke situatie anders en daarom de best passende aanpak ook. Daarnaast past niet iedere persoon op elk project. Dus vanzelfsprekend maak ik graag kennis op dit te onderzoeken. Neem gerust contact met mij op >>