Over Griffioen

Hieronder vertel ik meer over mijn werk als organisatieadviseur, coach en trainer. Verder noem ik daar mijn eigenschappen en lidmaatschappen.

Organisatieadviseur

Als adviseur wil ik bijdragen aan de duurzaamheid van organisaties. Aan hun effectiviteit, de kwaliteit van hun dienstverlening, maatschappelijke betrokkenheid en werksfeer. Mijn bijdrage lever ik soms door een organisatie met strategische of operationele puzzels door te lichten, soms door het onderzoeken van samenwerkingsvragen of door aan de slag te gaan als interim-manager of coach. Altijd door aandachtig te luisteren naar de verhalen van de opdrachtgevers en betrokken medewerkers. Opdrachtgevers waarderen mijn scherpe analyses. Samen geven we vorm aan passende interventies.
Ik ben goed in het doen van doorlichtingen. Spannend, omdat de consequenties vaak wezenlijk zijn; mooi om achter mechanismen te komen die een organisatie onbewust dwars kunnen zitten; bevredigend, omdat ik aan mijn waarnemingen altijd concrete consequenties verbind die een organisatie echt verder helpen.

Bij fusie- en samenwerkingsbegeleiding is de combinatie van de inbreng van noodzakelijke kennis en procesbegeleiding van belang. Er is altijd sprake van een interessante combinatie van organisatie en persoonlijke belangen en waarden. Door die vroegtijdig te onderkennen en te bespreken, voorkom je dat ze op onverwachte en ongewenste momenten opduiken en het proces laten stagneren.

Executive en teamcoach

Bij personal of executive coaching starten we meestal met een werkgerelateerde vraag. Het gaat om diepgaand ontmoeten, sparren over organisatiepuzzels, het ontdekken van eigen defensiemechanismen. Geregeld spelen thema’s zoals verwerking en vergeving een rol. En van daaruit werken we aan het aan- of afleren van gedrag. Aan nieuwe kansen.

Bij teamcoaching gaat het om goed luisteren en het creëren van een veilige en oplossingsgerichte sfeer. Vastzittende teams en processen ontstroeven, de effectiviteit van het samenwerken groeit.

Intervisiebegeleider

Ik begeleid al jaren met veel plezier intervisiegroepen. De deelnemers ervaren intervisie als een waardevolle aanvulling en verrijking van het professionaliseringsrepertoire. Zij reflecteren op hun eigen casuïstiek, krijgen nieuwe inzichten over hun handelen en ontdekken dat ze alternatieven hebben voor de keuzes die ze maken. Ze ervaren dat ze er betere professionals van worden en meer inzicht krijgen in de werkdynamiek. En dat komt hun vitaliteit en die van de organisatie waar ze voor werken ten goede.

Trainer Motiverende Gespreksvoering

Ik ben erg enthousiast over motiverende gespreksvoering. Een respectvolle, directieve methode om de ander tevoorschijn te luisteren en tot verandering te brengen. Ik geef daar trainingen in. Het werkt en het is leerbaar.

Eigenschappen

Vertrouwenwekkend, contactueel, eerlijk, innemend, visionair, verbindend.

Lidmaatschappen

  • Ik ben lid van, of aangesloten bij:
  • Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg
  • Orde van Organisatiekundigen en –adviseurs
  • StreamLinks, een verbond van onafhankelijke adviseurs en coaches

 

Volg mij op Twitter
Bekijk mijn LinkedIn profiel
Lees meer over Certified Management Consulting