• Toezicht op Calamiteiten

Toezicht op Calamiteiten

Recent heb ik een scholingsavond verzorgd voor een Raad van Toezicht van een Universiteit en Universitair Medisch Centrum over dit thema. Dat werd zeer gewaardeerd.

Uitgangspunt was de eigen ervaring van de toezichthouders, aangevuld met de beschreven ervaringen in mijn eigen boekje Op leven en dood, het boekje van Matthijs Buikema Onder zeil, het boekje van Ian Leistikow Voorkomen is beter en de Leidraad van de NVTZ Een calamiteit in uw zorginstelling?. Conclusie was, dat deze organisaties het relatief goed doet, maar dat het essentieel is om geregeld expliciet tijd vrij te maken voor het thema, al was het maar omdat de buitenwereld toenemend zware eisen stelt aan het toezicht.