Over Griffioen Organisatieadvies

Griffioen Organisatieadvies is het bureau van Hein Griffioen. Ik richt mij vooral op governancevraagstukken in de zorgsector. Als strategisch adviseur wil ik bijdragen aan een goed functionerende boardroom. Altijd door aandachtig te luisteren naar de verhalen van de bestuurders en toezichthouders.