• Governancevragen

Governancevragen

In de tweenentwintig jaar dat ik nu als bestuursadviseur werkzaam ben, heb ik veel ervaring opgedaan met de begeleiding van Raden van Bestuur en Raden van Toezicht. Vaak bij fusies en andere samenwerkingsvragen. Maar ook bij opvolgingsvragen. Verder heb ik ervaring opgedaan als extern evaluator van Raden van Toezicht. Ik verzorg voor de NVTZ-academie de cursus Adequaat Toezicht bij Calamiteiten. Ook begeleid ik voor de NVTZ en de NVZD intervisiegroepen van toezichthouders respectievelijk bestuurders in de zorg.

Fusie
Bij fusies komt het op twee dingen aan: expertise als het gaat om de procedures en vertrouwen als het gaat om de processen. De procedures zijn belangrijk, om niet te zeggen essentieel, maar niet heel spannend. Zeker niet als je, zoals ik, zo'n proces al minstens vijftien keer hebt begeleid. Het komt bij een fusie veel meer aan op de kwaliteit van het proces. Als u mij inschakeld als begeleider van uw fusieproces, dan sta ik letterlijk tussen de partijen. Meestal wordt ik gevraagd om als voorzitter op te treden van de diverse overleggen: bestuurders, toezichthouders, medezeggenschapsorganen en vakbonden. En dat helpt. Het lukt mij over het algemeen om het vertrouwen te winnen van alle betrokkenen. Ik investeer dan ook in alle relaties. Dat kost in het begin wat tijd, maar betaalt zich later in het proces dubbel en dwars terug.

Samenwerking
Bij het begeleiden van andersoortige samenwerkingsprocessen werkt het niet veel anders. Ook daar is vertrouwen cruciaal. Het kan gaan om het tot stand brengen van nieuwe samenwerkingsverbanden (zo heb ik een aantal huisartsenposten tot stand mogen brengen), maar ook om het onderhoud van bestaande samenwerkingsverbanden. U kunt denken aan maatschappen, directieteams en MT's, maar ook aan te integreren afdelingen van gefuseerde organisaties. Ik gebruik graag creatieve technieken en -middelen. Steeds in goed overleg met de opdrachtgever en de betrokkenen.

Opvolgingsvragen
Niet iedere Raad van Toezicht heeft veel ervaring met het werving- en selectieproces voor het vinden van een nieuwe bestuurder. Houd je dat proces geheel in eigen hand, of betrek je een gespecialiseerd bureau? Maar welk bureau sluit het beste aan bij de specifieke wensen en eisen van de organisatie? Ik ken het veld van de W&S-bureaus goed en kan op grond van een snelle analyse van uw vraag helpen bij het regisseren van een open en transparant proces om tot een keuze te komen.

Externe evaluatie functioneren Raad van Toezicht
Als Raad van Toezicht wordt u verondersteld uw fuctioneren jaarlijks te evalueren. De Zorgbrede Governancecode schrijft voor dat u dat proces tenminste eenmaal per drie jaar extern hoort te laten begeleiden. Maar er kan ook een andere aanleiding zijn om te kiezen voor een onafhankelijke, vakkundige buitenstaander. Ik overleg met de opdrachtgever over de aanleiding, de aandachtspunten en de manier waarop we vormgeven aan de evaluatie. Vaak gebruik ik het door de NVTZ ontwikkelde instrumentarium.

Adequaat toezicht bij calamiteiten
Voor de NVTZ academie verzorg ik de eendaagse cursus over dit onderwerp. Lees hier meer. Binnenkort wordt bekend wanneer de volgende cursus gepland wordt.

Intervisie voor toezichthouders in de zorg
Op de site van de NVTZ vertel ik meer over mijn passie voor het begeleiden van intervisie voor toezichthouders.