Blogs over bezoldiging toezichthouders

Op zowel Skipr als Lucide zijn blogs van mijn hand verschenen over het thema bezoldiging van toezichthouders onder de WNT2. Ik pleit daarin voor een hybride model, met een vaste component in de orde van grootte van 5% van de bezoldiging van de bestuurder en een vacatiegeldenregeling voor toezichthouders die bijzondere opdrachten vervullen. Bijvoorbeeld rond de aanstelling van een nieuwe bestuurder of een fusie.