• Intervisie voor toezichthouders en bestuurders

Intervisie voor toezichthouders en bestuurders

Sinds 2010 begeleid ik intervisiegroepen. Ik heb daar een opleiding voor gevolgd van de Orde van organisatiekundigen en adviseurs. Momenteel begeleid ik intervisiegroepen van toezichthouders en bestuurders in de zorg.

Het is mijn passie als toezichthouder, als coach en als organisatieadviseur in de zorg bij te dragen aan vitale organisaties. Aanknopingspunt is doorgaans het functioneren van de governance.

Ik ervaar intervisie voor toezichthouders als een waardevolle aanvulling en verrijking van het professionaliseringsrepertoire. Ik merk dat toezichthouders op basis van hun eigen casuïstiek leren over hun eigen handelen en de keuzes die ze maken. Daar hoor ik over terug dat ze er betere toezichthouders van worden en meer inzicht krijgen in de dynamiek in de boardroom. En dat komt de vitaliteit van de organisatie waar ze op toezien ten goede.