• Intervisie voor toezichthouders en bestuurders
  • Intervisie voor toezichthouders en bestuurders

Intervisie voor toezichthouders en bestuurders

Sinds 2010 begeleid ik intervisiegroepen. Ik heb daar een opleiding voor gevolgd van de Orde van organisatiekundigen en adviseurs. Momenteel begeleid ik intervisiegroepen van toezichthouders voor de NVTZ en bestuurders in de zorg voor de NVZD.

Het is mijn passie als coach en als organisatieadviseur in de zorg bij te dragen aan vitale organisaties. Aanknopingspunt is doorgaans het functioneren van de governance.

Ik ervaar intervisie voor toezichthouders en voor bestuurders als een waardevolle aanvulling en verrijking van het professionaliseringsrepertoire. Ik merk dat de deelnemers op basis van hun eigen casuïstiek leren over hun eigen handelen en de keuzes die ze maken. Daar hoor ik over terug dat ze er betere toezichthouders en bestuurders van worden en meer inzicht krijgen in de dynamiek in de boardroom. En dat komt de vitaliteit van de organisatie waar ze op toezien ten goede.